Phân lô mới khu Hàm Ninh Phú Quốc quy hoạch Thổ cư 300tr 1 nền

Hơn 300tr hạ tầng hoàn thiện, có thể xây nhà ở ngay tại Hàm Ninh, Phú Quốc